Koper

Een duurzaam materiaal als koper wordt vaak door architecten verwerkt in onderwerpen omdat koperen daken en gevels het gebouw een bijzondere uitstraling geven.
Koper is een licht maar betrouwbaar materiaal dat het regenwater prima afvoert.
Doordat het regenwater in contact komt met het koper, neemt het water minuscule deeltjes koper mee.
Sommige mensen zijn van mening dat koper niet in het milieu thuis hoort.
Dat is onjuist: koper is een natuurlijk metaal dat je overal in het milieu kan aantreffen.
En dat is maar goed ook, want koper is essentieel voor het leven van mens, plant en dier.
De centrale vragen zijn echter:hoeveel koper komt in het milieu; is dat te veel en waar komt koper vandaan?
Er is veel bekend over de hoeveelheden koper aanwezig in het Nederlandse oppervlaktewater en wat daarvan de effecten op het watermilieu (dieren en planten) zijn.

De algemene conclusie is dat koper geen milieuprobleem vormt.
Er is dan ook wat dat betreft geen belemmering om koper als bouwmetaal te gebruiken.
Reroofing – v.d.Spiegel verwerkt koperen bedekkingen.
Dit wordt voornamelijk toegepast bij villa’s, landhuizen en monumentale panden ter verfraaiing van daken, goten en hemelwaterafvoeren.

 Afbeelding 3