Lood

Het bladlood heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van alternatieve materialen het wordt gemaakt van gerecycled lood.
Na een lange levensduur wordt het lood volledig opnieuw gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen worden aangetast.
Dit betekent een praktisch oneindige cyclus van recycling; een groot milieu voordeel.
Lood komt overal in de natuur voor, ook op natuurlijke en niet verontreinigde plekken.
Lood wordt niet opgenomen door planten omdat het verankerd is aan de bodemdeeltjes.
Lood toegepast in de bouw, komt in aanraking met regenwater.

Omdat lood een zeer stabiel metaal is, neemt het regenwater erg weinig lood op.
Om die reden komt er weinig lood in het oppervlaktewater zodat de normen in Nederland niet worden overschreden.
Toch heeft de industrie een aantal innovaties toegepast waardoor mogelijke zorgen nog verder worden weggenomen: verkleining van het oppervlakte van het toegepaste lood (nog minder contact met het regenwater) en nieuwe samenstelling van het bladlood
Lood is een zeer betrouwbaar materiaal en is een deugdelijke afdichting die vochtproblemen en vochtschade voorkomt.
Bladlood gaat langer mee dan het gebouw en is onderhoudsarm.
Het wordt vooral gebruikt om op kwetsbare plekken het vocht buiten te houden, bijvoorbeeld: tussen schoorsteen en dak en tussen muur en dak van een gebouw.

Bladlood laat zich in elke gewenste vorm plooien en volgt bijvoorbeeld naadloos de vorm van een dakpan.
Door het soortelijke gewicht van lood (11,3) blijft het aangebrachte bladlood (mits van de juiste dikte) onder alle omstandigheden zijn aangebrachte vorm behouden.

 Afbeelding 3