Warm water

Warm water is comfortabel en voor een douche of bad noodzakelijk, maar het heeft ook milieukosten. Warmwatertoestellen zijn er in vele soorten en maten, ze verschillen in capaciteit, comfort en rendement. Welk toestel er bij u in huis het meeste water en energie kan besparen hangt af van uw woonsituatie.
Alle toestellen  hebben gemeen dat jaarlijks onderhoud noodzakelijk is. Dat voorkomt niet alleen het vrijkomen van schadelijke stoffen,het bevordert ook een goede functie
Hoe zuinig een apparaat is, hangt trouwens ook af van uw watergebruik.
De Nederlandse huishoudens verwarmen meestal op aardgas soms ook met elektriciteit. Dat laatste is niet efficiënt want bij de opwekking ervan gaat ruim de helft van de energie verloren als restwarmte. Zuinig zijn met warm water bespaart zowel uw portemonnee als het milieu.

De warmwatertoestellen

Er is keuze uit de volgende warmwatertoestellen: Geiser -Boiler -Zonneboiler -Combi cv ketel collectieve systemen.

Geiser

Een geiser is een doorstoomtoestel, dat betekent dat het apparaat verwarmt tijdens gebruik, als het water door het toestel stroomt. Geisers gebruiken gasverbranding om warmte op te wekken. Kleine geisers zijn geschikt voor de keuken, grotere geisers voor douche en of bad. Het voordeel van een geiser is dat die een onbeperkte hoeveelheid warm water kan leveren.
En meestal zijn geisers ook lager in aanschaf en gebruik dan boilers.

Boiler

Een boiler is een voorraadtoestel. Dit apparaat houdt een voorraad  water op een constante temperatuur, in een goed geïsoleerd vat.
Er zijn diverse formaten en de verwarming vindt plaats door gasverbranding of elektrisch. Het voordeel van een boiler is dat hij snel warm water kan leveren met een constante temperatuur.
Grotere boilers kunnen bovendien aan meerdere kranen tegelijk warm water leveren Nadeel van boilers is dat de voorraad warm water energie kost om de temperatuur te houden.
Dit zorgt ervoor dat boilers gemiddeld meer energie verbruiken dan geisers. En als het voorraatvat eenmaal leeg is duurt het ook even voordat er weer voldoende warm water is.
Als het mogelijk is plaatsen wij de boiler het liefst zo dicht mogelijk bij het verbruiktoestel dat geeft sneller warm water en bespaart energie.

Zonneboiler

Een zonneboiler verwarmt water via een zonnecollector op het dak, met zonne-energie. Het verwarmde water stroomt via de buizen naar het opslagvat.
Voor het geval er te weinig zon is moet het opslagvat wel gekoppeld zijn aan een combiketel, of een ander doorstoomtoestel dat het water dan naverwarmt.
Geschikte combiketels zijn te herkennen aan de aanduiding NV (naverwarming) op de ketel. De zonneboilers met naverwarming op gas hebben het hoogste rendement.
Ze zijn het meest energiezuinig en belasten het milieu het minst.

Combi-ketel

Een combi-ketel verwarmt naast tapwater ook het water voor de centrale verwarming. Ze werken op aardgas en zijn leverbaar als doorstroom en als voorraadtoestel.
Het tapwater wordt op de zelfde manier verwarmt als bij een geiser, of met een voorraadvat warm gehouden zoals bij een boiler.
Zo,n cv-boiler is meestal ook op een bestaande ketel aan te sluiten veel ketels zijn daarop ingericht. De voor en de nadelen zijn dezelfde als bij gewone geisers en boilers.
Combiketels zijn onder te verdelen in drie groepen, afhankelijk van het rendement: conventioneel, verbeterd rendement (VR) en hoog rendement (HR)-combiketels.
Ketels met een hoog rendement zetten gas voor verwarming efficiënter om in nuttige warmte en zijn dus zuiniger.

Collectieve systemen

Bij collectieve systemen zoals in flatgebouwen, kun je besparen door zuinig te zijn met warm water. Let goed op legionella deze bacterie is verantwoordelijk voor een bepaald soort longontsteking (de veteranenziekte) en doet het goed in waterleidingen met een temperatuur tussen de twintig en vijfenvijftig graden Celsius.

Neem contact op met de woningbouwcorporatie als uw waterleidingen in de meterkast zorgen voor warmte-ontwikkeling daar!
Mogelijk verwarmt de waterleiding dan de koudwaterleiding, waardoor de bacterie kan toenemen, isolatie van beide buizen is in dat geval een goede oplossing.